Ką reikia žinoti

Šaudymas į skriejančius taikinius, dar vadinamas ir šaudymas į molinius balandžius ar stendinis šaudymas. Tai sporto šaka, susidedanti iš keliolikos įvairių rungčių, kai į specialiais aparatais paleistus taikinius, pagamintus iš trapios medžiagos, yra šaudoma lygiavamzdžiu šautuvu, užtaisytu smulkiais šratais.  Tai sportas, kuriuo gali užsiimti grupė draugų ar draugių nuo 9 iki 90 metų kaip laisvalaikio užsiėmimu ar klube, o gali taip pat dalyvauti miesto, Respublikos ar tarptautinėse varžybose, ir pastarosios kartais sutraukia virš tūkstančio šio sporto entuziastų ar ekspertų. Šio sporto dalyviai yra kilę iš įvairių visuomenės sluoksnių, pastaruoju metu vis daugiau matome moterų ir jaunimo. Todėl šaudymas į skriejančius taikinius vis daugiau tampa ir šeimos sportu. Tarp pasaulyje esančių virš 10 šio sporto rungčių yra trys rungtys, kurios įtrauktos į Olimpinių Žaidynių programą. Tai šaudymas Apvalioje aikštelėje, šaudymas Tranšėjinėje aikštelėje ir Dubletų šaudymas.
Lietuvos Sportingo federacija įkurta 2005 metų balandžio 15 dieną. Federacija įsikūrusi Vilniuje, tačiau jos veikla apima visą Respubliką. Federacija šiuo metu jungia 288 fizinius narius ir 11 juridinių narių. Federacija šiuo metu užsiima dviejų rungčių populiarinimu – tai Sportingas ir Compak sportingas.
Pavadinimai kilo iš anglų žodžio Sporting, Compak sporting. Šių rungčių tarptautiniu populiarinimu užsiima FITASC, (FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE ), kurios nariu yra ir LMŠF. Todėl ši Sportingo rungtis kartais dar vadinama FITASC SPORTING, kad atskirti nuo kitų rungčių, pavyzdžiui English Sporting – anglų sportingo. Nors Sportingas ir Compak sportingas nėra rungtys, įtrauktos į Olimpinių žaidynių programą, bet jos yra labai populiarios. Lietuvoje šiuo metu varžybose dalyvauja šauliai iš visų didesnių miestų, šaudyklos yra arba kuriasi Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Šakiuose, Marijampolėje, Varėnoje, Panevėžyje, Molėtuose, Anykščiuose ir kituose miestuose.

Terminas „stendinis šaudymas“ yra iš rusiško „стендовая стрельба“ ir matomai savo ruožtu kilęs iš angliško žodžio „stand“, – pozicija, vieta kurioje šaudoma. Ilgainiui Rusijoje žodis „стенд“ tapo šaudyklos sinonimu. Tačiau pačioje Anglijoje šiam šaudymui apibūdinti naudojamas žodis „clay shooting“ arba „clay pigeon shooting“ , o lietuviškai tarpukaryje buvo vadinamas „šaudymas į  molinius balandžius“.

Sportingas, arba FITASC sportingas (FITASC – tai tarptautinės federacijos abreviatūra) – tai šaudymo į skriejančius taikinius, dar vadinamo stendiniu šaudymu, rungtis, kurioje kiekvienas šaulys gauna skirtingus taikinių skrydžius – įmanomai didžiausią kampų, greičių, aukščių , atstumų, trajektorijų įvairovę, bei skirtingus ir pačius taikinius, kurie šiuo metu yra 5 skirtingų formų ir įvairių spalvų. Šaudoma yra 12 kalibro lygiavamzdžiais šautuvais, iš esmės nesiskiriančiais nuo tradicinių medžioklinių ginklų. Tarptautinių varžybų metu dažniausiai šaudoma į 200 taikinių, suskirstytų į 8 serijas po 25 taikinius. Dalyviai yra labai įvairaus amžiaus vyrai ir moterys: nuo jaunių (iki 21 metų), senjorų (21-55), veteranų (56-65) iki superveteranų (66 ir vyresni). Šis sportas iš dalies atstoja medžioklę, kartu medžiotojai įgyja geresnę kvalifikaciją, tačiau nemaža dalis sportininkų nemedžioja. Sportingo varžybų dalyviams šaudymo vietos įrengiamos skirtingose gamtos sąlygose – laukymėse, įkalnėse, nuokalnėse, prie vandens telkinių ir t.t., todėl dalyviai turi galimybę pasidžiaugti buvimu gražioje gamtoje. Didelis dėmesys yra skiriamas etiškai šio sporto pusei. Šiuo metu gaminami taikiniai, suyrantys ir neturintys aplinkai kenksmingų medžiagų. Kai kuriose šalyse leidžiama šaudyti tik plieniniais šratais, kurie daro mažesnį poveikį gamtai. Taip pat reikia pabrėžti, kad užsiimančių šiuo sportu žmonių santykiai yra pagarbūs, etiški, egzistuoja aprangos šaudykloje taisyklės.
Ši sporto šaka Lietuvoje atsirado palyginti nesenai – maždaug nuo 2005 metų, kai buvo įkurta Lietuvos Medžioklinio Šaudymo federacija (LMŠF). Tais pačiais metais federacija buvo priimta į FITASC, kuri užsiima minėtos rungties tarptautiniu populiarinimu ( FITASC – FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE, http://www.fitasc.com/  ) ir kuri įkurta 1921 metais.

SSRS okupacijos laikotarpiu ši sporto šaka buvo nežinoma, kadangi jos nėra Olimpinių žaidynių programoje. SSRS dėl politinių priežasčių nedomino neolimpinės sporto šakos,  o principinė tarptautinės federacijos vadovų nuostata buvo ir yra nesiekti olimpinės šakos statuso. Tačiau ši rungtis yra labai populiari tarp šaudymo mėgėjų. Į stambias tarptautines varžybas susirenka virš tūkstančio dalyvių iš 30-40 šalių. Aukštus rezultatus sportingo rungtyje galintis parodyti šaulys taip pat sėkmingai gali dalyvauti kitose stendinio šaudymo rungtyse, tame tarpe ir olimpinėse. Šių stendinio šaudymo rungčių yra daug, pavyzdžiui, Anglijoje dvi stendinio šaudymo federacijos jungia net 12 skirtingų rungčių.

Compak sportingas – tai šaudymo į skriejančius taikinius, dar vadinamo stendiniu šaudymu, rungtis, kai vienoje linijoje  3-5 metrų atstumu išsidėstę penkios šaudymo vietos, apie kurias sustatytos 6 taikinių mėtymo mašinėlės.Ši sporto šaka Lietuvoje atsirado palyginti nesenai – maždaug nuo 2005 metų, kai buvo įkurta Lietuvos Medžioklinio Šaudymo federacija (LMŠF). Tais pačiais metais federacija buvo priimta į FITASC, kuri užsiima minėtos rungties tarptautiniu populiarinimu ( FITASC – FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE, http://www.fitasc.com/  ) ir kuri įkurta 1921 metais. Taikiniai yra įvairūs – 5 skirtingų rūšių, kaip ir sportingo rungtyje, ir taikinių skridimo trajektorijos turi kirsti tam tikrą plotą ( 40 – ties metrų pločio ir 25 -ties metrų ilgio), esantį prieš šaulius.

Lietuvoje pirmas čempionatas įvyko 2005 metais. Atviro čempionato absoliučiais nugalėtojais compak sportingo rungtyje yra:

2005 m. Anti Peetso (Estija) 170/200
2006 m. Rolandas Lisauskas 170/200
2007 m. Virgilijus Grybė 168/200
2008 m. Philip Thorrold (D. Britanija) 181/200
2009 m. Hannes Kuusmik (Estija) 179/200
2010 m. Viktoras Abaturovas 185/200
2011 m. Ivan Karasiov (Rusija) 179/200
2012 m. Ivan Karasiov (Rusija) 183/200
2013 m. Girts Runnis (Latvija) 186/200
2014 m. Girts Runnis (Latvija) 185/200
2015 m. Virgilijus Grybė 194/200
2016 m. Olegas Anusas 186/200
2017 m. Virgilijus Grybė 193/200
2018 m. Virgilijus Grybė 194/200
2019 m. Grigorii Karagadian ( Rusija) 186/200
2020 m. Jonas Pakalniškis 187/200
2021 m. Emil Juht ( Estija ) 187/200
2022 m. Vygandas Macevičius 184/200
2023 m. Virgilijus Grybė 185/200

Kad apsisaugoti nuo sveikatai pavojingų pasekmių yra privaloma dėvėti ausines arba kitas klausą apsaugančias priemones. Taip pat pagal tarptautines taisykles, norint apsaugoti akis nuo atsitiktinių lėkštelių skeveldrų yra privaloma dėvėti akinius. Saugaus elgesio taisyklės nurodytos žemiau ir privalomos be išlygų visiems.

Inventorius, reikalingas šiam sportui yra

Ausinės
Akiniai
Šaudymo liemenė – pageidautina
ir, be abejo, šautuvas bei šoviniai.

Šaudymo pradžioje šautuvą galimą išsinuomoti ar pasiskolinti. Ilgainiui, jei susidomėjimas neblėsta, lauks didelis malonumas išsirinkti sau tinkantį šautuvą. Šoviniai pradžioje nevaidina didelio vaidmens. Todėl patariame išsirinkti nebrangius nedidelės atatrankos šovinius.

Federacija savo nariams mielai siūlo video mokomąją  medžiagą. Šiose kasetėse ar kompaktiniuose diskuose jūs pamatysite teisingos stovėsenos, teisingo judesio pavyzdžius. Turint prieš akis teisingą įvaizdį žymiai lengviau ir pačiam artėti prie norimo rezultato- gražaus pataikymo.

R.P.