• Šautuvai turi būti nešiojami atlaužti (su nuleistu gaiduku ir neužtaisyti).
 • Šaulys gali užtaisyti savo šautuvą tik šaudymo vietoje, nukreipęs vamzdį į šau- dymo zoną ir uždaryti šautuvą tik tada, kai prieš jį vietoje buvęs šaulys baigė šaudyti.
 • Jeigu neiššauna šovinys arba esant kitokiems šautuvo arba šovinio sutrikimams, šaulys privalo likti vietoje, šautuvą laikyti nukreiptą į šaudymo zoną, neatlauždamas jo ir neliesdamas saugos fiksatoriaus, laukti, kol teisėjas patikrins šautuvą.
 • Pusiau automatinio šautuvo atveju, spyna turi būti atvira, o šautuvas laikomas, nukreipus jo vamzdį aukštyn arba žemyn.
 • Kai šaulys šautuvu nesinaudoja, jis turi jį pastatyti vertikaliai į stovą arba laikyti jį saugiai kitoje sankcionuotoje vietoje.
 • Šaulys šaudymo vietoje negali atsigręžti tol, kol jis neatlaužė šautuvo ir neišėmė šovinių, nesvarbu, ar jie buvo iššauti, ar ne.
 • Draudžiama liesti kito šaulio šautuvą be jo leidimo.
 • Su visais šautuvais, netgi neužtaisytais, turi būti elgiamasi labai atsargiai.
 • Draudžiama taikytis arba tyčia šaudyti į gyvus gyvūnus arba paukščius.
 • Neleidžiami jokie modeliuojantys šaudymai ne iš vietos.
 • Jokiu būdu šauliui neleidžiama eiti link vietos, kol iš jo neišėjo prieš tai jame buvęs šaulys.
 • Supažindinant su taikiniais arba per šaudymo pertrauką, šaulys turi laikyti šautuvą atlaužtą ir neužtaisytą.

Keletą metų šaudome treniruotėse ir varžybose, mūsų rezultatai gerėja. Atsiranda klausimų, nesusijusių su šaudymo technika, bet nemažiau svarbių, jei kalbėsime apie tarpusavio santykius bei pagarbą vienų kitiems. Pats laikas pakalbėti apie šaudymo etiką. Nors atmosfera mūsų varžybų metu yra gera, ir geranoriškumo bei mandagumo pas mus netrūksta, bet kodėl neperimti ir daugiau gerų tradicijų bei papročių.

Išvykus į varžybas užsienyje, ir ypač, kai susiduriame su šauliais iš Anglijos, Prancūzijos ar Italijos, galime pastebėti su kokia pagarba yra bendraujama tarpusavyje. Kaip sveikinamasi, užmezgamos pažintys, stengiamasi vieni kitiems netrukdyti, neįkyrėti. Ir ne tik tarp šaulių – didelė pagarba rodoma teisėjams ir aptarnaujančiam personalui. Įdomi detalė, bet nuvykę į Latviją, mes nebeskubame pasisveikinti su operatoriais aikštelėje taip, kaip tai darytume Austrijoje, Italijoje ar Čekijoje.
Taip pat pasvarstykime, ar turime teisę šaudymo metu garsiai komentuoti kito žmogaus šūvius? Dažnai galime matyti, kaip šalia šaulių įsitaiso gerai nusiteikę patarėjai, kurie savo „išmintimi“ palydi šūvius aikštelėje. O juk šaulys, kaip ir mes visi, sumoka pinigus. Ir sumoka tam, kad galėtų parodyti tokį rezultatą, kokiam yra šiuo metu pasiruošęs. Jis stengiasi parodyti kuogeriausią rezultatą. Tam tikslui analizuoja savo veiksmus, kaupiasi bei ruošiasi šūviams. Bet jei kas nors trukdo šaudyti savo komentarais, ar trukdydamas garsiai bendrauja su kuo nors, ar tai yra teisinga?
Kaip šauliai bendrauja varžybų metu tarp serijų? Bendravimo logika yra tokia, kad ne kiekvienam šauliui visą varžybų laiką norisi save kankinti mintimis apie rezultatą, norimą užimti vietą varžybose ir kitus panašius dalykus, kurie kelia papildomą įtampą. Todėl profesionalu yra neklausinėti vienas kito per dažnai apie tai, ką jis pataikė, ką turėtų pataikyti, ir kaip labai turėtų stengtis. Jei tau įdomu sužinoti kieno nors rezltatą – visada gali pažiūrėti į rezultatų lentelę. Padėkime vieni kitims – nekalbėkime apie tai, kokią vietą kas turi užimti ir panašius dalykus. Tai didina nereikalingą įtampą, neleidžia laisvai bendrauti ir mintis nukreipti į kitus nei šaudymas dalykus. Neužmirškime, kad tokie klausimai gali būti vertinami ne tik kaip neprofesionalumas, bet ir kaip noras pakenkti žmogui.
Varžybose kitas šaulys tau padeda tobulėti – juk konkurencija, kitų šaulių aukštesni rezultatai skatina ir tave pasitempti, ieškoti naujų galimybių gerinti rezultatą. Todėl aplink tave esantys šauliai – tai ne tik varžovai, bet ir pagalbininkai. Ir pagarba kitiems šauliams yra privaloma kiekvienam mūsų sporto federacijos nariui.
Vienas iš pagarbos elementų yra apranga. Šaudymo taisyklėse yra nurodyta, kokia turi būti šaulio apranga – pasiskaityk, kad netektų netyčia nukentėti varžybose, dėl nežinojimo. O mūsų šauliai, išvykdami į svarbiausias varžybas, per atidarymus visada būna pasitempę ir su klubiniais kostiumais.
Apie etiketą nesenai parašė viešą laišką geriausias šiuo metu šaulys George Digweed’as. Laišką ir dabar galite rasti FITASC svetainėje. Bet trumpai kalbant, jis siūlo atgaivinti džentelmenų sporto tradicijas. Ir imtis griežtų priemonių prieš tuos, kurie kelia sumaištį aikštelėje, ardydami šaudymo ritmą, garsiai rėkaudami bei siekdami įgyti pranašumą spausdami teisėjus.
Beje, jau yra oficiali reakcija į šias mintis. Nuo kitų metų turėsime naujas taisykles sportingo rungtyje. Pagal šias taisykles šaulys gali tyliai pareikšti protestą prieš jo nuomone neteisingą vertinimą. Tačiau jei teisėjas yra tikras dėl savo nuomonės, arba pasitaręs su kitais tesėjais priima galutinį spredimą – tokiu atveju tolesnis protestavimas arba nesutikimas su teisėjo sprendimu iššaukia griežtas sankcijas šauliui – jis šalinamas iš varžybų. Dar daugiau – jei pasitaiko antras kartas per mažiau kaip 5 metus – toks šaulys yra visai diskvalifikuojamas.

Noriu pasiūlyti ištrauką iš James Russell knygos „Trap shooting secrets“, kurioje jis kalba apie etiketą šaudymo metu.

„Mandagumas nekainuoja nei cento, bet duoda didelius dividendus“

„Kai dalyvauji varžybose, reikia žinoti rašytas ir nerašytas taisykles. Niekada neardyti šaudymo grupės harmonijos yra viena iš tokių taisyklių. Pabandykime pasiaiškinti, kaip tas atrodo praktikoje.
Varžybų šūviai yra svarbus dalykas. Šauliai yra labai susikaupę. Gerbkite juos. Pokalbių tuo metu neturi būti. Nesikeik, neperduok savo ūmių susierzinimo priepuolių, nemesk tūtelių į žemę ar orą, kai prašauni. Tai ne tik trukdo kitiems, bet sukuria ta pačiam neigiamą minčių lauką, kuriame pratęsiami nepataikymai. Be to susikursi blogą reputaciją, ir šauliai ims tavęs vengti.
Emocijų nebuvimas yra raktas, kuris atrakins aukštesnių rezultatų duris. Kai nepataikai, nerodyk emocijų. Nepurtyk galvos, nerodyk rūgščios veido išraiškos, apsiramink. Šie minėti kenksmingi įpročiai turi būti panaikinti save kontroliuojant.

Peržiūrėti tarptautines FITASC sportingo tasykles  

Peržiūrėti tarptautines Compak sportingo taisykles