Remiantis 2014 metų vasario 9 d. nutarimu bei įstatais federacijos nariu tapti gali kiekvienas veiksnus, sulaukęs 18 metų fizinis ir juridinis asmuo. Reikalinga parašyti prašymą, laikytis federacijos įstatų bei elgesio kodekso, mokėti nario mokestį kasmet. Kviečiame per ilgai nesvarstyti ir nariu tapti dabar, arba iki pirmų federacijos varžybų.

STOJAMASIS MOKESTIS

Nuo 2018 metų įsigaliojo stojamasis mokestis į federaciją – 25 € (dvidešimt penki eurai). Šis mokestis netaikomas jaunesniems nei 21 metų asmenims ir tiems kas priklauso Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijai. Taip pat naujiems nariams priklauso mokėti ir nario mokestį, kuris yra 25 eur (dvidešimt penki eurai).Mokestį galima sumokėti į federacijos sąskaitą SEB banke: LT177044060004859298, federacijos kodas yra 300105716

NARYSTĖS MOKESTIS

1) Narystės metinis mokestis nuo 2018 metų – A, B ir C meistriškumo grupėms 50 eur (penkiasdešimt eurų), o D grupei 25 eur. (dvidešimt penki eurai).
Šis mokestis netaikomas jaunesniems nei 21 metų asmenims ir taikoma 50% nuolaida priklausantiems Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijai, jei šioje jie moka visą nario mokestį.

Be kitų įstatuose numatytų teisių ir pareigų, nariai gauna visas nuolaidas, kurias suteikia federacijos nariams įmonės bei organizacijos. Tik federacijos narių rezultatai respublikinėse varžybose yra reitinguojami.

Mokestį galima sumokėti į federacijos sąskaitą SEB banke: LT177044060004859298, federacijos kodas yra 300105716

2) Juridinis asmuo – įmonė ar organizacija moka 100 € nario mokestį už metus. Federacijos nariai turi teisę nemokamai reklamuotis federacijos tinklapyje, iš anksto suderinus gali rengti varžybas, įtraukiami į federacijos varžybų kalendorių.

Jei mokama už daugiau asmenų pageidautina apie tai įrašyti mokėjimo paskirtyje. Nuotrauka pateikiama tik tuomet, kai narys nori gauti federacijos nario pažymėjimą.

PRAŠYMAS

Prašau priimti mane į Lietuvos sportingo federaciją.

Esu susipažinęs ir pasižadu laikytis federacijos elgesio kodekso reikalavimų ir saugaus elgesio su šautuvu taisyklių.