Misija – sudaryti galimybę kiekvienam Lietuvos piliečiui  užsiimti mūsų mėgiamu sportu ne toliau kaip 100 kilometrų nuo gyvenamos vietos. Palaikyti ryšį su bendraminčiais Lietuvoje, tapti tarptautinės šaulių bendruomenės nariu.

Vizija – turėti stiprią ir darnią šaulių bendruomenę, turiningai praleidžiančią laisvalaikį bei sugebančią pasiekti gerų rezultatų tarptautiniame lygyje visose amžiaus grupėse.

Šie teiginiai yra federacijos narių aptarimo etape.