Kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybos

Mūsų draugai iš kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos paprašė paskelbti apie jų šį savaitgalį rengiamas varžybas.

VARŽYBŲ VIETA: Giedrių ki., Jurbarko r. (Jurbarko „Oksalio“ šaudykla)

VARŽYBŲ DATA: 2019 m. kovo 02 dieną

DALYVIŲ REGISTRACIJA: 800 iki 930 val.

VARŽYBŲ ATIDARYMAS: 2019 m. kovo 2 dieną, 945 val.

VARŽYBŲ PRADŽIA – 1000 val.

REGISTRACIJA VARŽYBOMS:

Registruotis varžyboms prašome iki 2019 kovo 01 d. 1500 val.,

Registruojantis nurodyti :   1. Vardą, pavardę;

2 . Ginklo leidimo Nr.;

3 . Šautuvo kalibrą ir Nr.

STARTINIS MOKESTIS: LKMŠF nariams, sumokėjusiems nario mokestį už 2018 m. – 40 Eurų,

kitiems – 50 Eurų. Mokėjimai varžybų dieną

MAITINIMAS: Iš savo arba draugo krepšio, jeigu nepakaks organizatorių verdamos „šiurpos“ , kuria bus vaišinami visi varžybų dalyviai J.

TRENIRUOTĖS: Iš anksto susitarus, šaudyklos nustatytomis kainomis.

Varžybu rungtys:
1. šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu;

1.1 mini-compak sporting’o rungtis 2×25 ir šaudymo tranšėjinėje aikštelėje rungtis 2×25
Šaudymo tvarka: lėkštučių skaičius – 25. Šaudymo vietų skaičius – 5. Laiko limitas – 25 minutės. Į šaudymo aikštelę, pagal ištrauktus burtus, kviečiami šeši šauliai.

2. šaudymas graižtviniu šautuvu;
2.1 šaudymas 100 metrų atstumu į keturis nejudančius taikinius. 20 šūvių per 20 minučių. Jei šaunama po laiko, didžiausi taškai nubraukiami. Šoviniai prieš rungties pradžią padedami į dėžutes prie šaudymo angų. Maksimalus surinktų taškų skaičius-200.
– šaudymas į taikinį „stirninas“ su atrama į medį.
– šaudymas į taikinį „lapė“ gulint be atramos.
– šaudymas stovint į taikinį „gemzė“, su atrama į lazdelę, kuri laikoma 90 laipsnių kampu. -šaudymas į taikinį „šernas“ stovint be atramos.
2.2 šaudymas 50 m atstumu į taikinį “ bėgantis šernas “
5 šūviai per 2 minutes.

Dalyvauti galima 1 arba 2 rungtyje.