Reiškiam užuojautą Egidijui Paliuliui

Egidijau, telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus brangiai mamai.

LMŠF ir visa šaulių bendruomenė.