Dėmesio! Pakeista Europos čempionato data.

F.I.T.A.S.C pranešė, kad Europos sportingo čempionatas, turėjęs vykti gegužės 7 – 10 dienomos Italijoje, yra perkeliamas į rugsėjo mėnesį ir vyks 24 – 27 dienomis toje pat vietoje. Šis pakeitimas atliktas dėl visą pasaulį apėmusio korona viruso.

Tarptautinė federacija F.I.T.A.S.C. prašo visų šaulių supratingumo ir laukia atvykstant į Italiją rugsėjo menesį.