Kviečiame į pakartotinį visuotinį federacijos narių susirinkimą

Visuotinis narių susitikimas atšaukiamas

Gerbiami Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos nariai, kadangi visuotinis susirinkimas turėjęs vykti kovo 7 dieną neįvyko dėl kvorumo nebuvimo, vadovaujantis federacijos įstatų 20 ir 24 punktais, kviečiame Jus 2020 m. kovo 14 d. 15.00 val. į pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks Stepono Batoro g. 90A, Vilniuje.

 

 


2020 m. kovo 14 d. visuotinio narių susirinkimo DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl federacijos pavadinimo pakeitimo
 2. Dėl federacijos buveinės adreso pakeitimo
 3. Dėl federacijos įstatų naujos redakcijos
 4. Dėl meistriškumo grupių metodikos tvirtinimo ir jos įsigaliojimo nustatymo. Dėl federacijos šaulių reitingų sudarymo vadovaujantis FITASC metodika
 5. Dėl prizų ir asmenų, atsakingų už prizų organizavimą
 6. Dėl medalių
 7. Dėl Lietuvos EnglishSporting čempionato organizavimo
 8. Dėl medžiotojų lygos
 9. Dėl teisėjų vykimo į tarptautines varžybas
 10. Dėl mokesčių (metinio nario, stojamojo, kt.) ir jų mokėjimo tvarkos, atleidimo nuo mokesčių
 11. Dėl narių iš federacijos pašalinimo ( rekomenduojamų šąlinti narių sąrašas viešai neskelbiamas, su juo galima susipažinti asmeniškai kreipiantis į federaciją arba prieš visuotinį susirinkimą ir jo metu.)
 12. Dėl federacijos metinės finansinės atskaitomybės
 13. Dėl federacijos veiklos ataskaitos
 14. Dėl revizoriaus ataskaitos
 15. Dėl naujos federacijos valdybos rinkimo
 16. Dėl naujo federacijos prezidento rinkimo
 17. Dėl federacijos veiklos kontrolės
 18. Kiti klausimai