Informacinis pranešimas dėl nario mokesčio sumokėjimo

Gerbiamieji Lietuvos Medžioklinio Šaudymo Federacijos Nariai, norime priminti ir paskatinti susimokėti metinį (ius) Federacijos narystės mokestį (mokesčius) narius, kurie mokesčio nesumokėjo už daugiau nei du metus. To nepadariusiems iki š.m. Rugsėjo 30 d., Nariai bus pašalinti iš Federacijos remiantis Visuotinio Narių susirinkimo (vykusio 2020 07 25) protokolo Nr. 14 nutarimo pagrindu. Žr. žemiau:

SVARSTYTA Nr. 14: Dėl narių iš Federacijos pašalinimo.

Aptarta Federacijos narių, kurie nėra sumokėję ir nemoka Federacijos nustatyto metinio narystės mokesčio.

NUTARTA Nr. 14:

NUTARTA Nr. 14.1: Federacijos narius, nesumokėjusius Federacijos nario metinio mokesčio (mokesčių) papildomai informuoti elektroninio ryšio priemonėmis apie Federacijos nario pareigą sumokėti Federacijos nario metinį mokestį bei paraginti tai padaryti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

NUTARTA Nr. 14.2: Federacijos nariai, kurie Federacijos nario mokesčio nemokėjo du (ar daugiau) metus ir kurie iki 2020 m. rugsėjo 30 d. nesumokės Federacijos metinio nario mokesčio, nuo 2020 m. spalio 1 d. bus laikomi pašalintais iš Federacijos.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

NUTARTA Nr. 14.3: Asmuo, pašalintas iš Federacijos dėl Federacijos nario mokesčių nemokėjimo ir vėl norintis tapti Federacijos nariu, gali būti priimtas į Federaciją tik sumokėjęs skolą Federacijai už tuos metus, už kuriuos jis buvo skolingas Federacijai iki jo pašalinimo iš Federacijos dienos ir stojimo į Federaciją bei Federacijos nario metinį mokestį už einamus metus.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 

Su pagarba,

Lietuvos Medžioklinio Šaudymo Federacijos Valdyba