Kvietimas dalyvauti seminare

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija š. m. gruodžio 3 d. nuo 10:00 iki
15:45 rengia nemokamą nuotolinį seminarą,  skirtą Federacijų ir sporto
klubų mokesčių ir apskaitos klausimams:

„Sporto federacijų ir klubų mokesčių ir apskaitos iššūkiai. Dažniausiai
daromos klaidos“.

Lektorė – *auditorė Jurgita NAVIKIENĖ*.

Seminaras yra skirtas ne tik jūsų finansininkams, buhalteriams, bet ir
vadybininkams.

Siūlome rezervuoti laiką, aktyviai dalyvauti ir kviesti tobulinti žinias
ir savo federacijos narius (klubus ir kt.)

Seminaro dalyvius jungiantis į ZOOM, prašysime nurodyti atstovaujamą
organizaciją ir kontaktinius duomenis, o po seminaro jūsų nurodytu el.
paštu bus atsiųsta vertinga seminaro dalomoji medžiaga bei įrašas.

*Seminaro organizavimo išlaidas apmoka Ministerija.*