Artėjant varžybų sezonui primename apie saugumo taisykles

Laba diena gerbiami varžybų dalyviai. Prasideda naujasis mūsų sezonas. Atidarymo ceremonijos ir audringų kalbų nebus, todėl palengvinant teisėjų darbą ir tarpusavio bendradarbiavimą, norisi priminti pagrindinius reikalavimus šauliams, numatytus tarptautinėse FITASC taisyklėse, kuriomis mes vadovaujamės pravedinėdami varžybas.

– Taisyklėse numatyta, kad šaulys neturintis akių ir ausų apsaugos yra nepasiruošęs varžyboms ir jose dalyvauti negali.

– Šaulio varžybų numeris turi būti pritvirtintas prie nugaros tarp menčių ir juosmens. Tai pagreitina ir palengvina teisėjų darbą identifikuojant šaulį ir taupo mūsų visų laiką.

– Šautuvai užtaisomi tik stovint lange ir atėjus eilei šauliui šauti.

– Duodama 10 sekundžių pasiruošti ir atlikti šūvį į taikinį po prieš tai šovusio šaulio.

– Iššovus atsisukti negalima iki tol, kol nebuvo išimtos tuščios tūtelės iš vamzdžių ir likę neiššauti šoviniai.

– Pereinant iš lango į langą šautuvas turi būti perlenktas be šovinių. Pusiau automatinis šautuvas turi būti be šovinių dėtuvėje ir su atidaryta spyna.

– Draudžiama pereiti į kitą langą, jeigu jame esantis šaulys nebaigė šaudyti.

– Šaudymo imitacija yra leidžiama tik stovint šaudymo vietoje.

– Šaudymo simuliacija yra draudžiama, kai šaudo kiti grupės šauliai.

– Gerbdami kitus šaulius, leiskite jiems susikaupti ir laikykitės tylos prie šaudymo sektorių.

– Sprendimą teisinga ar neteisinga taikinio trajektorija priima teisėjas.

– Ginčai dėl pataikyto ar nepataikyto taikinio sprendžiami šaudymo vietoje ir galutinį sprendimą priima teisėjas.

Čia paminėti pagrindiniai akcentai, pilną taisyklių redakciją rasite sporting.lt puslapyje, skiltyje TAISYKLĖS

Visiems smagių varžybų ir aukštų rezultatų.


Egidijus Paliulis, tarptautinės kategorijos teisėjas.