Kviečiame į visuotinį LSF narių susirinkimą (papildyta)

Kviečiame į visuotinį Lietuvos Sportingo Federacijos narių susirinkimą, kuris vyks 2021 metų gruodžio 5 dieną, S. Batoro g. 90A, Vilnius. Po sezono uždarymo varžybų.

Susirinkimo darbotvarkė:
  1. Dėl Federacijos metinės (2020 metų) finansinės atskaitomybės;
  2. Dėl Federacijos (2020 metų) veiklos ataskaitos;
  3. Dėl revizoriaus ataskaitos;
  4. Dėl LSF adreso keitimo;
  5. Dėl teisėjų darbo apmokėjimo;
  6. Dėl LSF narių metinio mokesčio dydžio nustatymo.
  7. Dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

Susipažinkite su visuotinio ataskaitinio susirinkimo dokumentais:

LSF veiklos ataskaita už 2020 metus

LSF aiškinamasis raštas 2020

LSF finansinė ataskaita už 2020 metus

LSF revizoriaus ataskaita už 2020 metus