Kviečiame į pakartotinį visuotinį LSF narių susirinkimą ( papildyta )

Neįvykus planuotam visuotiniam narių susirinkimui, kviečiame į pakartotinį visuotinį Lietuvos Sportingo Federacijos narių susirinkimą, kuris vyks 2022 metų lapkričio 27 d., S. Batoro g. 90A, Vilniuje, po Sezono uždarymo varžybų.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Federacijos metinės (2021 metų) finansinės atskaitomybės;
2. Dėl Federacijos (2021 metų) veiklos ataskaitos;
3. Dėl revizoriaus ataskaitos;
4. Kiti klausimai

Finansinė ataskaita

Aiškinamasis raštas

Revizoriaus ataskaita