Kviečiame į visuotinį LSF narių susirinkimą
Kviečiame visus Lietuvos sportingo federacijos (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300105716) (toliau – Federacija) narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2023 m. balandžio 1 d. 16 val. (po Sezono atidarymo varžybų pirmos dienos), adresu S. Batoro g. 90A, Vilniuje.

Neįvykus visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 22 d. 16 val. (po Lietuvos taurės I etapo varžybų pirmos dienos), Mercure viešbučio konferencijų salėje, adresu J.Basanavičiaus a. 8, Marijampolėje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.     Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas

2.     Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir asmens, Susirinkime atsakingo už balsų skaičiavimą rinkimai

3.     Dėl Federacijos metinės (2022 metų) finansinės atskaitomybės

4.     Dėl Federacijos (2022 metų) veiklos ataskaitos

5.     Dėl Federacijos revizoriaus ataskaitos

6.     Dėl Federacijos valdybos rinkimo

7.     Dėl Federacijos prezidento rinkimo

8.     Dėl Federacijos revizoriaus rinkimo

9.     Dėl Federacijos buveinės adreso keitimo

10.  Dėl Federacijos metinio nario (fizinio ir juridinio asmens) mokesčio

11.  Dėl narių iš Federacijos pašalinimo

12.  Dėl OPEN kategorijos įvedimo Lietuvos taurės etapuose ir čempionatuose

13.  Kiti klausimai.

Su Federacijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, Federacijos įstatų nustatytais terminais ir tvarka, bus galima susipažinti Federacijos interneto tinklapyje.