Dėl visuotinio LSF narių susirinkimo

Gerb. Federacijos nariai,

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti 2023-04-01 federacijos visuotiniame narių susirinkime ir pareikšti savo nuomonę visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Tačiau jei atsitiktų taip, kad 2023-04-01visuotiniame narių susirinkime negalėtumėte sudalyvauti, pridedame Jums Balsavimo teisės perleidimo sutarties formą, kurią galite užpildyti ir pasirašyti, bei savo balsavimo teisę perleisti kitam federacijos nariui, kuris visuotiniame narių susirinkime galės sudalyvauti ir balsuoti už Jus.

Informuojame, kad Balsavimo teisės perleidimo sutarties notariškai tvirtinti nereikia. Ją pasirašo federacijos narys, kuris perleidžia balsavimo teisę ir federacijos narys, kuris dalyvaus visuotiniame narių susirinkime.

Balsavimo teisės perleidimo sutartis pasirašoma 3 egzemplioriais, kurių vienas paliekamas balsavimo teisę perleidusiam federacijos nariui, antras perduodamas visuotiniame narių susirinkime dalyvausiančiam federacijos nariui ir trečias – federacijai. Balsavimo teisės perleidimo sutartis federacijai perduodama iki 2023-04-01 visuotinio narių susirinkimo pradžios (galima perduoti federacijos prezidentui, federacijos valdybos nariui ar federacijos generalinei sekretorei p. Sabinai).

Balsavimo teisės perleidimo sutartis ČIA