Reiškiame užuojautą

Reiškiame nuoširdžią užuojautą buvusiam Lietuvos sportingo federacijos prezidentui Giedriui Malakauskui.

Giedriau, telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus brangiam tėčiui.